series4you.com
แทงบอล
ค้นหาซีรี่ย์
ดูซีรี่ย์ The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 1-36 ซับไทย [ซีรี่ย์จีน]

การรีเมคของนิทานพื้นบ้านคลาสสิกที่บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างอมตะและมนุษย์

เรื่องราวดังกล่าวตั้งอยู่ที่หางโจวเมืองหลวงของศาลซ่งใต้และเป็นวิญญาณงูอายุ 1,000 ปีที่กลายเป็นหญิงสาวสวยและตกหลุมรักชายหนุ่ม อย่างไรก็ตามพระสงฆ์เข้ามาแทรกแซง

ตอนของ "The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 1-36 ซับไทย"

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 01 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 02 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 03 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 04 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 05 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 06 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 07 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 08 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 09 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 10 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 11 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 12 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 13 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 14 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 15 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 16 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 17 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 18 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 19 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 20 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 21 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 22 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 23 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 24 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 25 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 26 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 27 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 28 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 29 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 30 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 31 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 32 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 33 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 34 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 35 ซับไทย

The Legend of White Snake ตํานานนางพญางูขาว ตอนที่ 36 ซับไทย

Facebook Page
ประเภท
กำลังโหลด...
close advertisement