series4you.com
แทงบอล
ค้นหาซีรี่ย์
ดูซีรี่ย์ The Nokdu Flower ตอนที่ 1-48 ซับไทย [ซีรี่ย์เกาหลี]

ซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของพี่น้องหนุ่ม 2 คนที่เกิดจากคนละแม่แต่มีพ่อคนเดียวกัน โดยทั้งคู่ถูกแยกจากกันในช่วงที่เกิดเหตุจลาจลครั้งยิ่งใหญ่ การปฏิวัติชาวนา Donghak ที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1894-1895 ซึ่งเป็นที่ที่ผู้นำทางศาสนาของ Donghak (หรือแปลได้ว่าศาสนาของชาวตะวันออก) พร้อมกับกลุ่มชาวบ้านจากจังหวัดชอลลาได้ต่อต้านการทำงานของรัฐบาลสำหรับนโยบายส่งเสริมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิคให้เข้ามีบทบาทมากขึ้นในเกาหลี

ตอนของ "The Nokdu Flower ตอนที่ 1-48 ซับไทย"

The Nokdu Flower ตอนที่ 01 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 02 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 03 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 04 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 05 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 06 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 07 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 08 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 09 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 10 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 11 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 12 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 13 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 14 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 15 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 16 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 17 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 18 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 19 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 20 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 21 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 22 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 23 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 24 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 25 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 26 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 27 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 28 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 29 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 30 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 31 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 32 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 33 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 34 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 35 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 36 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 37 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 38 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 39 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 40 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 41 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 42 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 43 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 44 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 45 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 46 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 47 ซับไทย

The Nokdu Flower ตอนที่ 48 ซับไทย

Facebook Page
ประเภท
กำลังโหลด...
close advertisement